Ayurveda kehotyypit

Ayurvedassa ihminen jaetaan seitsemään erilaiseen peruskehotyyppiin. Peruskehotyypillä tarkoitetaan synnynnäistä kehotyyppiä, joka pysyy muuttumattomana läpi elämän. Peruskehotyyppi määräytyy geneettisesti, siten lapsen peruskehotyyppi ja temperamentti voivat periytyä monen sukupolven takaa eivätkä välttämättä

Continue
Kevätpaasto

Ayurvedassa kehotyyppien, vuorokaudenaikojen ja sairauksien lisäksi myös vuodenaikoja kuvaillaan luonnossa esiintyvien elementtien mukaan. Metaforisesti kevät on kapha vuodenaika. Se on kylmä, nestemäinen ja raskas. Elimistössä tämä ilmenee mm. erilaisina allergioina

Continue